Adı:  
No:  
Sınıfı:     11. SINIFLAR  ÖSS KONU  BİLGİLERİ    
Sözel   Sayısal
Konular Konu Bilgisi Konuya Çalıştım Konuya Çalışmadım Konular Konu Bilgisi Konuya Çalıştım Konuya Çalışmadım
Az Orta İyi Az Orta İyi
No TÜRKÇE           No MATEMATİK          
1 Sözün Sözcüğün  Yorumu           1 Sayılar          
2 Cümle Yorumu           2 Üslü-Köklü İfadeler          
3 Paragraf Yorumu           3 Oran ve Orantı          
4 Ad Soylu Sözcük           4 Çarpanlara Ayırma          
5 Eylemler           5 Denklem - Problem          
6 Ek-Yapı           6 Kümeler          
7 Öğeler           7 Bağıntı -Fonksiyon          
8 Eylem Çatısı           8 İşlem -Mod. Aritmetik          
9 Cümle Çeşitleri           9 Polıinomlar          
10 Anlatım Bozukluğu           10 Denklem-Eşitsizlik-Parabol          
11 Sesbilgisi, Yazım Kuralları           11 Per.Kom. Binom-Olasılık          
12 Noktalama           12 Logaritma          
No TARİH   No GEOMETRİ  
1 Tarih Bilimi Ta.Yardımcı Bilimler           1 Açılar          
2 İlkçağ           2 Üçgenler          
3 Ortaçağ           3 Benzerlik          
4 Yeniçağ           4 Çokgenler ve Dörtgenler          
5 Yakınçağ           5 Çember ve Daire          
6 İslam Tarihi           6 Uz.Geo.Katı.Cis.Alanı ve Hacimler          
7 İşlamiyet Ön. Türk Tarihi           7 Doğrunun Analitik İncelemesi          
8 İlk Türk- İs.Dev.Anadolu Selcukluları           No FİZİK  
9 Osmanlı Yükselme Dönemi           1 Moment Denge          
10 Osmanlı Kültür ve Uygarlığı           2 Hareket          
11 Osmanlı  Duraklam Dönemei           3 Elektrostatik          
12 Osmanlı Gerileme Dönemi           4 Elektrik Akımı          
13 Osmanlı Tanzimat Dönemi           5 Mıknatıslar          
14 Osmanlı Meşrutiyet Dönemi           6 Optik          
15 Kurtuluş Savaşına Hazırlık Dönemi           7 Vektörler,Kuvvet, Denge          
16 Kurtuluş Savaşı Dönemi           8 Basınç, Sıvıların Kaldırma Kuvveti          
17 Mudanya-Lozan Ant.           9 Sıcaklık-Genleşme-Isı İletimi-Gazlar          
18 Cum. Dön.Yenilikler ve İç Siyaset           10 Isı Alışverişi, Hal Değişimleri          
19 Cumhuriyet Dönemi Dış İlişkiler           11 Ağırlık Merkezi          
20 Atatürk İlkeleri           12 İş-Güç-Enerji, Basit Makineler          
21 2. Dünya Savaşı           13 Kütle, Özkütle          
22 Milli Güvenlik           14 Diğer Fen Bilgileri          
No COĞRAFYA   No KİMYA  
1 Coğrafi Konum           1 Atom Bilgisi          
2 Yerküre'nin Hareketleri           2 Periyodik Cetvel          
3 Harita Bilgisi           3 Radyoaktiflik          
4 İlklim Bilgisi           4 Mol Kavramı          
5 İç Kuvvetler ve Dış Kuvvetler           5 Gazlar          
6 Nüfus ve Yerleşme           6 Madde Bilgisi          
7 Türkiye  ve Eko. Coğ.           7 Çözeltiler          
8 Ülkeler Coğrefyası           8 Kimyasal Tepkimeler  Hesaplamalar          
No FELSEFE   9 Asitler ve Bazler          
1 Felsefenin Özellikleri           10 Isı          
2 Felsefenin Alanı           No BİYOLOJİ  
3 Bilim-Felsefe İlişkisi           1 Organik Bileşikler ve Metebolizma          
4 Bilim-Felsefesi(Bilim,Tutum Yöntem)           2 Hücre          
5 Bilim F.(Bilimsel Bilginin Özellikleri           3 Yöetici  Moleküller          
6 Ahlak Felsefesi           4 Hücre Bölünmeleri          
7 Sanat Felsefesi(Estetik)           5 Fotosentez- Solunum          
8 Siyaset Felsefesi           6 Yaşama Birlikler-Sistemetik-Evrim          
7 Virüs-Bakteri-Bağ. Dokular-Bitki. Har          
8 Sistemler          
9 Kalıtım          
10 Üreme- Gelişme